Klachten

Als je klachten hebt over de behandeling meldt je dat bij voorkeur bij mij als je therapeute zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. In dit gesprek kun je aangeven waar je niet tevreden over bent en wat je van mij als je therapeute nodig heeft.

In het geval dat je er met mij niet uitkomt of je een gesprek met mij als niet mogelijk of wenselijk ervaart, dan kun je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar mijn  beroepsvereniging het NVPA voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris: https://www.nvpa.org/klacht-indienen

Mocht de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst leiden dan kun je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt je klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

 

Deel dit met je vrienden