Klachten

Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij als uw therapeut zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NVRG of bij de NVPA.

Ik houd me als NVPA-therapeut aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.  De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Deel dit met je vrienden