Mogelijkheden om een deel van de kosten vergoed te krijgen:
Vergoedingen door Zorgverzekeraars 2017:

De kans is groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt, als je aanvullend verzekerd bent. De therapie valt onder “ alternatieve zorg”.
Individuele therapie wordt wel door de meeste zorgverzekeringen vergoed. Relatietherapie an sich wordt door de meeste zorgverzekeraars tot op heden niet vergoed, maar het kan lonen om dit na te vragen bij je zorgverzekeraar.

Als verzekeraars tot vergoeding overgaan van therapie  is dit op basis van de NVPA registratie of op basis van de FVB-registratie. Kijk de hoogte van vergoedingen na bij je verzekeraar, vraag naar: aanvullend pakket, psychosociale hulpverlening, NVPA, RBCZ. .
Klik hier om naar het overzicht te gaan van zorgverzekeraars die NVPA-therapeuten vergoeden.

Vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft ieder verzekerd gezinslid recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingen overzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.

De werkgever:

In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching. Meestal ligt dit bedrag rond de 500 euro.

Via de belastingdienst:

Kosten van de therapie kunnen door zelfstandige ondernemers opgevoerd worden als aftrekpost bedrijfskosten/coaching.

Intakegesprekken:

Individueel: €105 voor 75 minuten
Relatietherapie: €125 voor 75 minuten (incl. BTW)
Gezinstherapie: €125 voor 75 minuten (incl. BTW)

Kosten therapieën 2020:

Kennismaking: Kosteloos, 30 m.

Uurtarief sessies per 1 mei 2020:

€90,- individueel
€100,- partnerrelatie (incl. BTW)
€100,- gezinstherapie (incl. BTW)

Kosten therapieën per 1 mei 2020 :

Individuele therapie 60 minuten: €90
Individuele therapie 75 minuten: €110
Individuele therapie 90 minuten: €125

Relatietherapie 60 minuten: €100
Relatietherapie 75 minuten: €125
Relatietherapie 90 minuten: €150

Wat kunnen we van elkaar verwachten, wederzijdse afspraken.

De therapeut is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-Gezinstherapie), de NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak €45, in rekening kan worden gebracht.

Uw Privacy en Google-Analytics
 • De website gebruikt Google Analytics-cookies;
 • Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
 • Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
NVPA Licentienummer: 103840
RBCZ Licentienummer: 214127R
NVRG Licentienummer: NVRG-13332
Klachten

Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij als uw therapeut zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NVRG of bij de NVPA.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorge dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
  alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan
  opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereen-komst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

AGB code Therapeute: 94101875

AGB code Praktijk: 94062617

Deel dit met je vrienden