Wat kunnen we van elkaar verwachten, wederzijdse afspraken.

De therapeut is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-Gezinstherapie), de NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak €45, in rekening kan worden gebracht.

Klachten

Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij als uw therapeut zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NVRG of bij de NVPA.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Mogelijkheden om een deel van de kosten vergoed te krijgen:
Vergoedingen door Zorgverzekeraars 2017:

De kans is groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt, als je aanvullend verzekerd bent. De therapie valt onder “ alternatieve zorg”.

Als verzekeraars tot vergoeding overgaan van therapie  is dit op basis van de NVPA registratie of op basis van de FVB-registratie. Kijk de hoogte van vergoedingen na bij je verzekeraar, vraag naar: aanvullend pakket, psychosociale hulpverlening, NVPA, RBCZ. Of naar: aanvullend pakket, vaktherapie, FVB.
Klik hier om naar het overzicht te gaan van zorgverzekeraars die NVPA-therapeuten vergoeden.

Vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft ieder verzekerd gezinslid recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingen overzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.

De werkgever:

In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching. Meestal ligt dit bedrag rond de 500 euro.

Via de belastingdienst:

Kosten van de therapie kunnen door zelfstandige ondernemers opgevoerd worden als aftrekpost bedrijfskosten/coaching.

Tarieven

Intakegesprek           € 90,- 60 min

Uurtarief                    € 80 individueel
€ 90,- partnerrelatie
€ 90,- gezinstherapie

NVPA Licentienummer: 103840
RBCZ Licentienummer: 214127R
NVRG Licentienummer: NVRG-13332
FVB Licentienummer: 203236

AGB code Therapeute: 94101875

AGB code Praktijk: 94062617

Deel dit met je vrienden